Najczęściej zadawane pytania

HTML jest językiem znaczników stosowany do tworzenia dokumentów hipertekstowych.